Architektonický vývoj města

Výstava
Zachycen je stavební vývoj od počátků města do dnešních dob, vše je ilustrováno fotografiemi a modely.
Termíny