Železářství

Výstava
Expozice je věnována hutnictví železa na našem území od počátků znalosti jeho výroby do období průmyslové revoluce.
Termíny