Velká sbírka preparovaných exponátů našich ptáků

Výstava
Jedna z nejucelenějších ornitologických sbírek v ČR. Expozice prezentuje především celoživotní práci Karla Plachetky.
Termíny