Pravěk a baroko Kladenska, Od tvrzí k baroknímu zámku

Výstava
Expozice Pravěk Kladenska představuje průřez archeologickými nálezy z kladenského regionu, získané do muzejních sbírek od začátku 20. století. K nejvýznamnějším nálezům patří předměty řivnáčské kultury z výšinného opevněného sídliště Homolka u Stehelčevsi z pozdní doby kamenné, meč, kopí a opaskové kování z hrobu keltského bojovník z Makotřes, nebo kopie velkomoravského gombíku z Kačice, nebo kamenů s rytinami z raně středověkého hradiště v Libušíně. Další expozice zachycuje poměrně dlouhé období historie Kladna od vybudování tvrze Kladenských z Kladna ve 14. století až do jeho barokní proměny podle plánů K. I. Dientzenhofera. Cechovní pokladnice a nádobí připomínají období, kdy se řemeslníci v Kladně, Buštěhradě i Unhošti povinně sdružovali do cechů. Závěr expozice je vyhrazen baroknímu umění spojenému s působením břevnovských benediktinů. Umělecká díla pocházejí převážně z původního kostela Nanebevzetí Panny Marie, zbořeného v roce 1897.
Termíny