Památník J. J. Ryby, expozice pánů z Rožmitála, sbírka vozů Aero

Výstava
Památník J. J. Ryby. Expozice pánů z Rožmitála. Jak se žilo na Podbrdsku. Expozice starých zemědělských strojů a nářadí. Součástí nového Podbrdského muzea je i nejucelenější sbírka 32 vozů Aero, včetně třech karoserií od firmy Sodomka. Muzeum je bezbariérové a klimatizované.
Termíny