Co pamatuje strom a lidé zapomněli?

Výstava
Výstava v rámci Mezinárodního roku lesů vyhlášeného Organizací spojených národů pro rok 2011.
Termíny