Gotické paláce (1. okruh), Celým hradem (2. okruh)

Výstava
Prohlídkové trasy: Gotické paláce – základní trasa, která zavede návštěvníka do útrob staré části hradu, předvede stavitelství gotického slohu, ukáže v syrovém pohledu vězeňské cely a utrpení na mučících nástrojích. Zlatým hřebem bude unikátní kaple s nádherným oltářem z Jagellonské doby a velký Královský sál, kde vyslance z celé Evropy přijímali Karel IV. i jeho syn Václav. Druhá prohlídková trasa je pro náročné a vede celým hradem doslova od sklepa po půdu. Projdete celou první trasu a nebude chybět ani oratoř, jedna z největších knihoven čítající přes 50 tis. svazků a Furstenberská obrazárna. Vystoupíte i do exteriérů na hradební ochozy a do Velké věže, kde poznáte, jaký byl důmyslný obranný systém.
Termíny