Technika 20. století ve sbírkách VHÚ Praha

Výstava
Výstava, kterou v suterénním sále muzea připravil Vojenský historický ústav, tvoří více než čtyři desítky exponátů – zbraní a dopravních prostředků, které vojáci používali během posledních 110 let. „Exponáty jsou z našich stálých expozic, případně jsme sáhli do depozitářů. Něco budou moci návštěvníci vidět znovu po delší době, něco je vystaveno vůbec poprvé.“, říká plk. Michal Burian, ředitel odboru muzeí VHÚ. Vojenský historický ústav Praha patří spolu s Národním technickým muzeem a Technickým muzeem v Brně k trojici nejvýznamnějších sbírkotvorných institucí České republiky v oblasti historické techniky. Sbírka Vojenského historického ústavu Praha je vytvářena od konce 1. světové války a dnes ji tvoří celkem 31 sbírkových fondů od historických chladných a palných zbraní až po cínové vojáčky, výtvarné umění či filmotéku. Historické technice se věnují především fondy leteckého materiálu a automobilní a těžké bojové techniky. Svým zaměřením se pochopitelně orientují zejména na vojenskou výrobu, ale jejich součástí je i množství civilní historické techniky. Je to dáno jak historickým vývojem sbírkových fondů, tak i snahou o to, aby co nejkomplexněji dokládaly vývoj domácí i zahraniční techniky související s vojenskou výrobou. Řada exponátů ale zůstává návštěvníkům muzeí skryta v depozitářích. Při příležitosti znovuotevření Národního technického muzea připravil Vojenský historický ústav Praha malou sondu do svých technických sbírek, z nichž se většina běžně nevystavuje.
Termíny