Architektura, stavitelství a design

Výstava
Množství historických architektonických modelů, plánů, projektů či stavebních artefaktů soustředěných v této expozici dokumentuje vývoj české architektury od 19. století do druhé poloviny 20. století. Návštěvník se ocitne v secesní či kubistické ulici s dobovou dlažbou, lavičkou, lucernou a fasádami. Může nahlédnout do pracoven architektů 19. a 20. století, vybavených originálním nábytkem.
Termíny