Historie dobývání a zpracování uhlí

Výstava
Muzeum s hlavním zaměřením na historii dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve. Zmapování všech pracovních činností, které byly zdrojem obživy celé podkrušnohorské oblasti.
Termíny