Interiéry zámku, Grotty, Zámecký park

Výstava
Dobová interiérová instalace 2. pol. 19. století navozující atmosféru letních pobytů penzionovaného rakouského císaře a posledního korunovaného českého krále Ferdinanda V. Habsburského. Sbírky nábytku, obrazů, skla a porcelánu. Nástropní malby českého malíře Josefa Navrátila a sochařská výzdoba Václava Levého. Ve II. patře zámku nově otevřená výstava obrazů „Z českého malířství 19. století“. Grotty – umělé vodní jeskyně v suterénu objektu.
Termíny

  • úterý - neděle
    stálá akce
    Zámek Ploskovice - Ploskovice
    Cena:
    90,-/70,-/220,- (rodinné)