Expozice Františka Kupky a Otto Gutfreunda

Výstava
Expozice začíná výběrem Kupkova raného díla převážně figurativních kreseb pařížského období. Přes Kupkovy ilustrace knih a módních časopisů, které jsou sice ovlivněny duchem doby, ale už v nich prosvítá Kupkovo zcela osobité tvůrčí vyjádření, se expozice rozvíjí až k projevům malířovy vrcholné abstraktní tvorby, která tematizuje jak ryze geometrické a minimalistické, tzv. "vyčištěné" motivy, tak zcela jedinečnou rovinu Kupkovy organické abstrakce, založenou především na myšlence filosofického mikrokosmu a makrokosmu.
Termíny