Řemeslo má zlaté dno?

Výstava
Expozice Muzea lidovch řemesel se věnuje historii řemeslné výroby v kraji. Výstava vychází z výzkumu klatovského muzea zaměřeného na minulost i současnost tradičních řemesel.
Termíny