Člunek zpívá

Výstava
Expozice o tkalcovské výrobě, pletařství a barvířství a o počátcích tkalcovské tovární výroby.
Termíny