Sbírka starého umění. Sbírka barokního umění. Sbírka naivního umění

Výstava
Sbírka výtvarného umění z Litoměřicka a okolí. Expozice naivního umění se nalézá v zadním traktu. Ojedinělý soubor obrazů, kreseb a plastik byl budován od roku 1967 s cílem zachytit nejrozmanitější tendence a způsoby výrazu ryzích naivních umělců, působících mnohdy v úzkém sociálním okruhu. Nejednalo se o pouhou amatérskou tvorbu, nýbrž o tvůrce s neobvyklým viděním světa, nedotčeným uměleckou produkcí. Součástí expozice jsou i videozáznamy osobních výpovědí některých autorů vytvořené ve spolupráci s Poetickou galerií v Praze.
Termíny