Příběh Romů

Výstava
Na historické ose prezentuje hmotnou i duchovní kulturu Romů.
Termíny