Historie těžby a zpracování českého granátu. Historie třebenického regionu

Výstava
Kolekce historických i moderních šperků z českého granátu.
Termíny