Letní kanoistické sjezdy

Sport

(9,5 m3/s po dobu 4 hodin denně - z Podhradí) - města Hradec n/Moravicí, Vítkov a Spolek vodáků Campanula

Spolek vodáku Campanula - PhDr. František Vyhňák www.svcampanula.cz tel. 603728373,

Město Hradec nad Moravicí, tel.: 553783922, e-mail: sekretariát@muhradec.cz

Termíny