Studentské sympozium Střední průmyslové školy kamenické a sochařské Hořice

Výstava

Město Hradec nad Moravicí ve spolupráci se Střední průmyslovou školou kamenickou a sochařskou Hořice pořádá na území města Hradec nad Moravicí Studentské kamenosochařské sympozium. Jedná se o pracovní pobyt sedmi studentů po dobu deseti dnů, za pedagogické asistence akademického sochaře Michala Moravce. Studenti budou prezentovat svou činnost - opracování hořického pískovce na zadané téma - v zahradě Městské galerie v Hradci nad Moravicí, která se nachází v památkově chráněné lokalitě Státního zámku Hradec nad Moravicí a Kostela sv. Petra a Pavla. Dílny budou ve dnech 17. - 24. června 2009 přístupny pro veřejnost, zejména pak . pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty SŠ, pedagogy, výchovné poradce základních škol, žáky ZUŠ a pro rodiče žáků. Sympozium bude ukončeno závěrečnou výstavou v zahradě Městské galerie Hradec nad Moravicí, Zámecká 313 ve čtvrtek 25. června 2009 v 17 hodin. Následně budou sochy vytvořené v průběhu sympozia instalovány v exteriéru města. Sympozium je pojato jako umělecké, s důrazem na prezentaci středního školství - Střední průmyslové školy kamenické a sochařské Hořice.
Jedním z cílů organizátorů je vzbudit zájem žáků o studium na střední škole uměleckého směru - Střední průmyslové škole kamenické a sochařské Hořice, kde v současné době nestuduje ani jeden student z Moravskoslezského kraje.

Více informací najdete na www.muhradec.cz.

Město Hradec nad Moravicí, p. Jitka Kotačková, tel.: 553783939, e-mail: jkotackova@muhradec.cz

Termíny