Příjemné závislosti. Inscenovaná fotografie 70. let.

Výstava

Výstava se vrací kširokému proudu amatérské tvorby 70. let, který byl ve své době doma i v zahraničí postaven na okraj zájmu institucí sbírajících umění. Divák se setká sexpresivními fotografiemi a prostřednictvím reálií nahlédne do prostředí, které motivovalo jejich vznik. Kritické rozvzpomínání zahrnuje vedle fotografií i díla výtvarného umění a filmy. Je to poprvé, co se tato pro svou dobu problematická produkce objevuje na galerijní půdě vpostavení samostatného tématu. Představí se fotografové zČeska, Polska, Slovenska, Lotyšska, Litvy, Finska, USA a Belgie.

 

Termíny