Jiří David: Předběžná retrospektiva

Výstava

Jiří David (*1956), někdejší iniciátor sedmi neoficiálních přehlídek Konfrontace a člen legendární skupiny Tvrdohlaví, je veřejnosti znám provokujícími intervencemi do veřejného prostoru a jako angažovaný aktér diskusí o směřování české umělecké kultury. Ačkoli je Jiří David jednou z klíčových postav české výtvarné scény smezinárodním renomé, jde o první monografické přehlédnutí jeho tvorby na půdě muzea umění. Těžiště retrospektivy spočívá v návratu k pozapomenutým zdrojům Davidovy citlivosti, která původně souzněla s programovým přijetím tzv. nové malby a některých témat postmoderny a později se rozvíjela v reakcích na dvojznačnost postavení západní civilizace vsoučasném světovém řádu, ale také intenzivně prožívané odpovědnosti jedince vůči společnosti.

 

Termíny