Přenesení barokní kresby

Volný čas

Cyklus komentovaných prohlídek a výtvarných dílen určený pro seniory. Prohlídka kolekce raně barokních kreseb nás přivede k zamyšlení nad možnostmi a užitím tradičních i netradičních postupů při kreslení.

 

Termíny