Doba železná je doba železná

Výstava
V Informačním centru keltské kultury byla v letošním roce instalována výstava „Doba železná je doba železná – počátky železářství,“ která návštěvníky seznamuje s prvními kroky k ovládnutí techniky hutnění železa a postupným rozšiřováním těchto znalostí po tehdejší pravěké Evropě. Vedle historie hutnění železa jsou uvedeny příklady pálení dřevěného uhlí, nezbytné složky nejen vlastní výroby železa, ale i jeho dalšího zpracování v kovárnách. Výstava je doplněna modely železářské pece a kovářské výhně. Autentické železné výrobky pocházejí z oppida Stradonice naproti zámku. Pro porovnání s laténskými hutnickými a kovářskými nástroji, které se ve svém principu zhruba dva tisíce let nezměnily, je vystavena sada kleští a kladiv, s nimiž se pracovalo ještě ve 20. století v kovárnách na Rakovnicku. Výstavu připravili pracovníci Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, PhDr. Dana Stolzová a PhDr. Vladimír Čtverák, a potrvá do 24. října 2009
Kontakty

www.uappsc.cz

Termíny