Benefiční koncert na záchranu klavichordu ze Stradalovy pozůstalosti

Srdečně zveme do ZUŠ Varnsdorf na 14. benefiční koncert, jehož dobrovolné vstupné bude věnováno na záchranu klavichordu ze Stradalovy pozůstalosti.  Nástroj byl poškozen nevhodným skladováním v provizorním depozitáři muzea po druhé světové válce, kdy ještě organizace neměla svou současnou mateřskou budovu -  bývalou Försterovu továrnu na barvení tkanin a lněné příze. Jelikož bylo zákonem zrušeno německé vlastivědné muzeum v Krásné Lípě, byla jeho sbírka převedena z velké části do muzea rumburského. Proto se k nám dostala pozůstalost klavírního virtuosa, mistra transkripce a hudebního skladatele Augusta Stradala, jednoho z posledních žáků famózního velikána Ference Liszta. Shromažďování prostředků vrcholí a je připravována žádost o grant, na kterou je nutné disponovat vkladem v dostatečné výši. Předpokládané náklady dosahují částky 250 – 300 000 Kč dle vybrané restaurátorské dílny. Dárci věnovali částku 56 448 Kč. Organizace musí disponovat polovinou nákladů. Staňte se podporovateli projektu, stejně jako ZUŠ Varnsdorf v čele s Jarmilou Šenovou, ZUŠ Děčín zastoupená Janou Horákovou a jejími žáky… Všem zůstane nejen dobrý pocit, ale s jistotou nemalá zásluha o péči o kulturní dědictví.  Přijďte na koncert žáků ZUŠ Děčín klavírní třídy Jany Horákové zaštítěný heslem „Hrajeme pro radost a dobrou věc“ a podpořte projekt na záchranu nejstaršího klávesového nástroje regionu – klavichordu ze Stradalovy pozůstalosti – tentokrát se sejdeme 7. 11. 2012 v 17.00 hod. v sále ZUŠ Varnsdorf. Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na vás!

Termíny