Den otevřených dveří Dolme ops, Sokolov - chráněné bydlení a asistence

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Agentura pro chráněné bydlení Dolmen, o. p. s. srdečně zve širokou veřejnost na den otevřených dveří, který proběhne dne 20. Listopadu 2012, na adrese Petra Chelčického 1938, Sokolov (dříve krajská hygienická stanice) ve 2. patře.

Program oficiálně zahájí v 10 hodin výkonná ředitelka společnosti PaedDr. Alexandra Bečvářová a vedoucí střediska Sokolov Marcela Lutonská. Uvítají návštěvníky, seznámí je s organizací a jejím působením na Sokolovsku. Dalšími tématy programu budou příklady dobré praxe, ukázka alternativní augmentativní komunikace, usnadňující komunikaci uživatele s okolím, rozhovory s klienty s možností prohlídky chráněných bytů – přirozené prostředí, ve kterém klienti žijí a kde jim asistenti pomáhají v běžném životě a učí je samostatně vést domácnost. Jedním z příkladů zvládání běžné činnosti v domácnosti, bude občerstvení, připravené uživateli služby s drobnou podporou asistentů.

Organizace Dolmen, o.p.s. působí v české republice již od roku 2005 na území Libereckého kraje. V Sokolově vzniklo středisko organizace na podzim roku 2010, v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje s názvem „Poskytování sociálních služeb, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“. V současné době poskytuje středisko Sokolov chráněné bydlení 17 uživatelům v 10 bytech v Sokolově a Habartově. V listopadu 2012 přibydou k těmto bytům 4 nové v Chodově, a tak se otevře cesta ke kvalitnějšímu životu 6 dalším lidem s mentálním znevýhodněním, pro něž je obtížné samostatně obstát v běžné společnosti.

Účinkují


Pracovníci Dolmen ops, Sokolov a klienti.

Termíny