Martin na bílém koni v Hradci Králové

Výstava, Volný čas, Hudba, Pro děti, Turistika

Ani letošní jedenáctý listopad nebude výjimkou a bílý kůň doveze o půl čtvrté Martina opět pod Bílou věž. Už od tří hodin zde mohou Hradečané vidět oficiální start zimní sezóny. Přítomným zazpívá Český chlapecký sbor, ve stáncích budou k prodeji i ochutnávce svatomartinské rohlíčky a svatomartinské víno a mnoho dalších tradičních lahůdek i adventních inspirací. 

Obvyklé každoroční vítání Martina na bílém koni má i letos v podtextu slogan, že zimou turistická sezóna v Hradci Králové a na Hradecku nekončí. „Důkazem toho budou mnohá pozvání na akce a zajímavosti nejen v Hradci, ale i v okolí. Návštěvníci akce mohou vidět zajímavou videoprojekci královéhradeckých mostů, která navazuje tematicky na letošní rok, který je Rokem Labe,“uvádí Milena Březinová z odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu města Hradec Králové.

Ve čtvrt na pět vystoupí žáci ze ZUŠ Na Střezině v kapli sv. Klimenta. Všichni mohou zavítat nejen sem, ale i na Bílou věž či do katedrály sv. Ducha. Všechny tyto objekty budou zvát k prohlídkám až do páté hodiny večerní. Součástí programu budou i ukázky kovářského řemesla. Návštěvníky zahřeje teplá medovina či čokoláda. 

„Děti, které nesou křestní jméno Martin či Martina, se mohou svézt na bílém koni. I Martin, který letos osedlal bílého koně, se jmenuje Martin, “prozrazuje s úsměvem Milena Březinová.

Účinkují

Program (neděle 11.11.2012, 15:00 - 17:00):

● 15.00 hodin zahájení akce
● 15.30 hodin příjezd Martina na bílém koni pod Bílou věž
● pozvánky na kulturní a společenské akce zimní turistické sezóny
● Muzeum východních Čech v Hradci Králové, stoleté výročí
● vystoupení Českého chlapeckého sboru
● Česká inspirace-pozvánky do měst, videoprojekce
● pozvánka na festival nekomerčních filmů Cinema Open - videoprojekce
● vystoupení Trombon Bandu
● Královéhradecké mosty- videoprojekce
● 16.15 -16.45 hodin hudební vystoupení žáků ZUŠ Na Střezině v kapli sv. Klimenta

Doprovodný program:
● volné prohlídky Bílé věže, kaple sv. Klimenta, katedrály sv. Ducha do 17.00 hodin
● 15.45 -16.45 hodin možnost svezení dětí jménem Martina a Martin na bílém koni
● ochutnávka a prodej svatomartinských rohlíčků a svatomartinského vína
● nabídka perníčků, medoviny a čokolády
● ukázky kovářského řemesla
● výstava Polsko - český malířský plenér v prostorách Bílé věže
● prezentace informačních materiálů města Hradec Králové, České inspirace, Královských věnných měst a Hradecka

   

Termíny