Świniopas

Film, Drama
První celovečerní film umělce Wilhelma Sasnala zobrazuje dva dny v životě jedné bezejmenné vesnice, která leží s největší pravděpodobností v Polsku. Doba, v níž se příběh odehrává, není specifikovaná, ale náznaky ukazují na období po druhé světové válce. Hlavním hrdinou je titulní pasáček vepřů, který pracuje u hulvátského a surového farmáře, farmářova nevlastní dcera Kaška, se kterou také špatně zachází, venkovská dívka jménem Julka a tajemný tulák s kytarou, jenž je trnem v oku místním obyvatelům. Vesničané jsou všichni stejní ve svém strachu a nenávisti vůči cizincům a v tom, jak sebou navzájem pohrdají. To je pravděpodobně způsobeno jejich nenaplněnou touhou dostat se pryč: nikdo se sice ani nepokusí vesnici opustit, ale brání všem ostatním, aby to udělali. Svět Sasnalova filmu je jako hnojiště pokleslého venkovského života. Domy se podobají vězení, stodoly představují skrýše uloupeného zboží, cizince zamykají do stodol, v hrobech je zlato místo pohřbených těl. Vzduch je hustý a lepkavý; všude se rojí mouchy. V dálce stoupají mraky těžkého kouře uprostřed vytí psů.
Termíny