2. Benefiční vepřové hody na podporu „Nadace pro transplantace kostní dřeně“

Volný čas
2. Benefiční vepřové hody na podporu „Nadace pro transplantace kostní dřeně“, jejímiž patrony jsou Livie Klausová a kardinál Miloslav Vlk. Pořádá MSKA a ŘK farnost Kyjov, akce se koná ve farním dvoře.

Termíny