Miroslav Fulín - ŽIVOČICHOVÉ SLOVENSKÉ PŘÍRODY - Netopýři

Volný čas
Přednáška představí netopýra jako živočišný druh – velikost, zajímavosti, roční cyklus jeho života. Čím se netopýr živí, jaké jsou pro člověka pozitivní a negativní stránky spojené s jeho přítomností (letní kolonie sídlící v budovách apod.), jak netopýry chráníme. M. Fulín představí také osvětové aktivity, které se na Slovensku realizují, aby se netopýr dostal do povědomí lidí jako nepostradatelný živočich. Nakonec bude mluvit o výzkumných aktivitách a výsledcích. Beseda s dataprojekcí ve spolupráci s ČSOP.

Termíny