Family album

Film
Všech dvanáct videí, která tvoří sérii Family album, zpracovává téma rodiny, dětství, vztahu mezi jedincem a rodinou, ale i všeobecně mezi individuem a společenstvím, v němž se pohybuje.
Termíny