10. Květinový ples - zrušen

Volný čas
Podhostýnští zahradníci o.s. upozorňují, že Květinový ples z provozních důvodů 26.1.2013 byl zrušen. Konat se bude až 25.1. 2014. Více informací na www.podhostynstizahradnici.estranky.cz

Termíny