Mikulášská zábava

Volný čas
Uskuteční se vKD ve Francově Lhotě. Hraje SÁRA rock.

Termíny