Stavební aktivity hraběte Františka Antonína z Rottalu

Volný čas
u příležitosti 250 let od jeho úmrtí. přednáška Ing. Karla Bartoška

Termíny