KKK

Film, Dokument
Projekt vznikl v tvůrčím sdružení ARGENTUM VIVUM. KOUSEK – Vertikální průzkum krajiny. Nikdy nemám krajinu k dispozici celou zároveň: podle toho, jak a kudy jí procházím ji teprve poznávám. Krajina je tekutá mozaika. KŘÍŽOVÁ CESTA – Problematika katolictví, katolicismu, obětování se a oběti ve strukturálním filmu očima věřícího křesťana: Křížová cesta. KOTOUČ – „Budu se radovat ze země, která ke mně mluví, v kosmickém mistrovství slunečního kotouče, než přijde bušení noci!“
Termíny