Evropa je Vám na dosah

Volný čas

Liberec navštíví ve středu 17. října putovní informační veletrh s názvem EVROPA JE VÁM NA DOSAH. Bude informovat o studijních příležitostech na evropských univerzitách, o možnostech zaměstnání v zemích EU, o podmínkách podnikání či o právech spotřebitelů napříč EU. Již druhý ročník této akce pořádá Zastoupení Evropské komise v České republice ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR,  Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR  a informačním střediskem Europe Direct Dvůr Králové u příležitosti 20. výročí jednotného evropského trhu. Záštitu nad akcí převzala primátorka města Liberce, Bc. Martina Rosenbergová.

 

Svou cestu zahájí road show 16. října v Praze a během následujícího týdne postupně navštíví Liberec, Olomouc a Ústí nad Labem. Prostřednictvím zástupců evropských informačních a poradenských sítí poskytne veřejnosti důležité informace, užitečné rady a atraktivní hudební a zábavný program.

 

Road show se v Liberci zastaví ve středu 17. října na náměstí Dr. E. Beneše. V rámci akce bude v centru na historickém náměstí instalován stan, v němž budou moci občané získat podrobné informace o životě v Evropské unii. Akce bude otevřena pro veřejnost od 11 do 18 hodin.

 

Kromě praktických informací budou moci návštěvníci akce soutěžit o zajímavé ceny. Cílem soutěže je, aby účastníci veletrhu pomocí štafety čtyř měst symbolicky překonali na rotopedech vzdálenost900 km, tedy vzdálenost z ČR do Bruselu, a dokázali tak, že Evropa je nám skutečně na dosah. Každý, kdo se na akci naučí něco málo o Evropské unii, zodpoví pár jednoduchých otázek a vydá trochu energie na virtuální cestě do Bruselu, může vyhrát hlavní cenu v podobě půlročního jazykového kurzu. Výherce bude vylosován vždy v 17.30 hodin.

 

Vstup je zdarma!

 

Jednotný evropský trh

Týden jednotného trhu (Single Market Week) probíhá 15. - 20. října 2012 ve všech 27 členských státech Evropské unie. Veřejnost celé Evropy bude mít příležitost informovat se nejen o dosavadních úspěších a výhodách jednotného evropského trhu, ale také se bude moci zapojit do diskuze o jeho budoucím vývoji.

 

Počátky jednotného evropského trhu spadají do roku 1986, kdy byl přijat tzv. Single European Act, umožňující další legislativní změny směřující k jednotnému trhu. Samotný jednotný evropský trh byl spuštěn zrušením vnitřních hranic mezi jednotlivými členskými státy k 1. lednu 1993, které v praxi umožnilo hlavní cíl tohoto projektu, jímž je volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu na rozsáhlém území 27 členských států EU s půlmiliardou obyvatel.

Instituce zapojené do akce EVROPA JE VÁM NA DOSAH:

 

 • Zastoupení Evropské komise v České republice  
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR 
 • Evropský parlament – informační kancelář
 • Informační síť Europe Direct
 • Evropský hospodářský a sociální výbor
 • Evropské spotřebitelské centrum
 • Informační portál Vaše Evropa
 • NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy)
 • Eurodesk
 • Mládež v akci
 • EEN (Enterprise Europe Network)
 • EURES
 • Europass
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Evropa pro občany
 • Eurocentra
Termíny