Introdukce/Hellichovka

Výstava

Galerie 4 Vás zve na výstavu z cyklu Fotografické školy Evropy, kde představí práce studentů SPŠG Praha.

Střední průmyslová škola grafická patří k tradičním a vysoce ceněným umělecko průmyslovým školám České republiky. Byla založena v roce 1920.
Z hlediska skladby oborů a komplexnosti pojetí výuky, zahrnující výtvarné, technologické a restaurátorské aspekty realizace tiskovin, doplněné o grafiku na internetu, digitální fotografii a vydavatelství a reklamu, je v České republice školou jedinečnou a výjimečnou.

Introdukce je autorskou výstavou studentů nebo čerstvých absolventů Střední průmyslové školy grafické v Hellichově ulici, která je koncipovaná pro prostory Galerie 4 v Chebu.

Profilace a rukopis autorů není ještě zdaleka definitivní, ale těžiště témat, která si vybírají, je předurčuje v jejich úhlu pohledu ve fotografickém médiu. V současnosti je prostor fotografie mnohem více rozpínavý než před nedávnem a možnosti zkoumání hranic média jsou rovněž otevřenější. Cílem výstavy není pokus práce autorů zařadit do kontextu, ale naopak představit a zvýraznit jejich odlišnou osobnost a rozmanitý rukopis..

 

Účinkují

D. Adnan, M. Fára, T. Slavík, M. Stano, J. Straka, M. Veltruský

Termíny