6. setkání schol

Volný čas
Uskuteční se v KD v Lidečku. Je připraven bohatý duchovní program.

Termíny