Setkání přátel zpěvu a přírody

Volný čas
Původní setkávání folklorních mužských sborů na Hoře Svatého Klimenta se přirozeně přeměnilo na neformální setkání přátel zpěvu a přírody. Je to již po léta spojováno s procházkou podzimní přírodou. Výchozí místo i délku trasy si každý určí podle svých možností (naše skupina vychází z Kameňáku v 11:30). Po cestě odléváme do označených pethahví vodu ze studánek a na místě setkání provádíme degustaci o nejlepší studánku roku. Program nezávazný - zpěv, degustace, opékání špekáčků... Jde především o setkání s přáteli a dobrou náladu. Setkání za každého počasí.

Termíny