Tabu – Jest duše cizinkou na zemi

Film, Drama
Poetické drama o vášnivém vztahu dvou sourozenců odehrávající se na počátku 20. století. Když mladý literát Georg Trakl odchází do Vídně studovat farmacii, následuje jej i jeho sestra Grete. Chce jako první žena studovat hudební akademii, ale především je vedena touhou po svém bratrovi. Odhazuje veškeré skrupule a svou vášní inspiruje Trakla k jeho proslulým básním. Trakl ovšem nedokáže čelit společenskému tlaku a utápí svůj pocit viny v drogovém opojení. Nutí Grete, aby se provdala za svého profesora hudby. Ta se zdánlivě podvolí svému osudu, ovšem učiní poslední zoufalý pokus získat bratra zpět… Oba zjišťují, že mohou žít buď spolu, anebo vůbec. TABU je radikální film, který nechává diváka trpět spolu s hlavními hrdiny a svádí ho k tomu, aby přehodnotil svůj názor na lásku překonávající všechna tabu.
Termíny