Štědrý den na Sv. Hostýně

Volný čas
Na Štědrý den budou mše svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Sv. Hostýně probíhat v 7:15, v 9:15 a v 15:30 hodin. V noci mše svatá není!









Termíny