JAROSLAVA BENDOVÁ - ENKAUSTIKA

Volný čas
Výstava Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR konající se v rámci festivalu Dnů umění nevidomých na Moravě. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 25. října v 17:00.









Termíny