Devdas

Film, Drama
Indický celovečerní umělecký film, natočený podle románu Sarat Chandry Chatterjee. Devdas, syn bohatého statkáře, a Parvati, dcera z chudé rodiny, se znali již od dětství. Devdasův otec odmítne dát synovi svolení ke sňatku. Zoufalý mladík vyzývá dopisem dívku, aby na něj zapomněla, protože si ji nemůže vzít proti vůli rodičů. Pak si však své rozhodnutí rozmyslí a chce Parvati odprosit; ale hrdá dívka se s ním nesmíří. Devdas hledá v Kalkutě zapomnění ve víně a u krásné tanečnice a zvolna, ale jistě si tak ruinuje zdraví. Mezitím se Parvati podle rozhodnutí otcova provdá za starého vdovce. Devdas, který Parvati slíbil, že zanechá nezřízeného života a že za ní aspoň před smrtí ještě přijde, se vydá na cestu a chce vyhledat Parvati, když cítí blížící se konec. Parvati spěje Devdasovi naproti, přichází však již pozdě. Film „Devdas" byl uveden v soutěži IX. mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech v r. 1956.
Termíny