Planeta na prodej

Film, Dokument
Potravinová a finanční krize v roce 2008 vyvolaly po celém světě obrovský hon na zemědělskou půdu. Vlastníka od té doby změnilo více než 50 milionů hektarů půdy a desítky milionů hektarů jej změní co nevidět. Průmyslníci, finančníci a dokonce i vlády bohatých zemí přesouvají ve snaze zajistit potravinovou bezpečnost vlastní zemi zemědělskou výrobu do chudých států. Do hry vstupují také čistě finanční aktéři (banky, fondy spekulativního kapitálu), kteří pochopili, že půda bude nejvýnosnějším aktivem 21. století, nebo obchodníci zabírající půdu za účelem pěstování komerčních produktů, které nejsou určeny ke spotřebě (např. květin). Výsledkem je bezprecedentní nápor na nejlepší půdu v málo rozvinutých zemích. Jde o stejné země – Súdán, Senegal, Filipíny nebo Pákistán – které v roce 2008 zažily hladové bouře. A co je ještě horší, některé z nich jako Kambodža nebo Etiopie potřebují při nasycení vlastního obyvatelstva mezinárodní potravinovou pomoc. Film je výzkumem prováděným na třech kontinentech, protože otázka zabírání půdy je celosvětovým problémem. Tři kontinenty, tři příklady, které vyprávějí stejný lidský příběh: příběh velkých monopolů a dramatických důsledků, které by mohly nastat, pokud neučiníme nic na ochranu prostých venkovanů v rozvojových zemích.
Termíny