Zdeněk Lukeš - Pražská meziválečná architektura

Volný čas
Přednáška a projekce historika architektury, věhlasného odborníka a popularizátora tohoto oboru bude věnována meziválečné architektuře Prahy /J.Chochol, J.Gočár, P.Janák, J.Plečnik, V.Hoffman, J.Zázvorka, aj./
Účinkují

Zdeněk Lukeš - český architekt, historik architektury a odborný publicista, autor mnoha knih, přednášek, výstav i učebních textů.
Termíny