Budoucí sklizně

Film, Dokument
„Aplikací průmyslových postupů a rozsáhlým používáním chemikálií, si současné zemědělství kope vlastní hrob.“ To jsou slova Oliviera de Schuttera, zvláštního zpravodaje OSN pro právo na potraviny, která vyslovil na základě zkušeností z potravinové krize v letech 2007–08. Takzvaná „Zelená revoluce“, zahájená v poválečných letech, která zavedla do zemědělství průmyslové přístupy, nedokázala nasytit svět. Zato však významnou měrou přispěla k vyčerpání půdních a vodních zdrojů, ničení biologické rozmanitosti, napomohla globálnímu oteplování, a vytlačila do měst a jejich chudinských předměstí miliony obyvatel venkova. Výzkum francouzské novinářky Marie-Monique Robin se zakládá na svědectvích zemědělců, agronomů, ekonomů, politiků a mezinárodních organizací ze čtyř světadílů (Afriky, Asie, Severní Ameriky a Evropy). Prostřednictvím snímku Budoucí sklizně objevujeme, že již existuje jiný, ověřený model zemědělství, obchodu, inovací a produkce, který navrací obyvatelům venkova klíčovou roli v budoucnosti lidstva.
Termíny