Festival Podzimní varhany

Volný čas
Špičkoví čeští varhaníci budou koncertovat na festivalu Podzimní varhany, který se uskuteční v říjnu a listopadu 2012 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí.

Termíny