MOŽNOSTI GENEALOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Volný čas
Máte zájem o své rodové kořeny? Chcete začít s přípravou rodokmenu? Můžete použít on-line archivy ČR. David Valůšek názorně předvede, jaké možnosti se vám otevírají při Zkoumání historických pramenů, aniž byste museli navštěvovat archivy. přednáška s dataprojekcí

Termíny