STOLETÍ KOSMICKÉHO ZÁŘENÍ

Volný čas
Přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. pro veřejnost.

Termíny