Sonety pro černou dámu Williama Shakespeara - Alchymie pekla a nebe v lidských vztazích

Volný čas

Výjimečný pořad profesora anglistiky Martina Hilského, který jako první v naší zemi přeložil celé dílo W. Shakespeara, a hudebního skladatele Daniela Dobiáše, který zhudebněné Sonety interpretuje. Smyslem pořadu je prezentovat Shakespearovy Sonety jako živou a zcela současnou poezii, jako intimní dialogy či básnickou korespondenci.

Informace na tel.: 353 800 511

Účinkují

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE je profesorem anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, překladatel z angličtiny a shakespearolog. V roce 2001 byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován čestným členem Řádu britského impéria (MBE). 28. října 2011 jej prezident republiky Václav Klaus vyznamenal Medailí Za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství. Den předtím obdržel z rukou ministra kultury Státní cenu za literaturu a překladatelské dílo

 

Kontakty

www.dk-ostrov.cz

Termíny