NAJDI GEOCACHE MĚSTA UHERSKÝ BROD

Volný čas
Město Uherský Brod, oddělení informatiky ve spolupráci s DDM Uherský Brod vyhlašuje 2. ročník soutěže "Najdi geocache Města Uherský Brod". Začátek soutěže: 01.10.2012, konec soutěže: 04.11.2012. Vyhlášení výsledků: 15.11.2012 při příležitosti konání akce DEN GIS. Místo vyhlášení: radnice MěÚ Uherský Brod. Bližší informace k soutěži včetně registračního formuláře a pravidel budou upřesněny před zahájením akce.

Termíny